Com crear Campanya de comunicació per Halloween

Data:
Del 16/09/2019 al 03/10/2019
Durada:
12 hores
Horari:
Dilluns i dijous de 18 a 20 hores.
Biblioteca Ventura Gassol

DIA 1

1. Què és una marca?

Una marca és com una persona.

2. Com construir la identitat d’una marca:

Per què he nascut?
Missió.
Què dic? Vull comunicar
Com parlo? To.
Com el vull comunicar?
Com em comporto?
Caràcter/personalitat

3. Exemples

Construcció de marca amb gran inversió i de baixa inversió

4. Exercici. Defineix la teva marca.

Missió. To. Caràcter

5. Quines eines podríem utilitzar perquè la nostra marca connecti amb la gent?

Mitjans: Tenen les audiències i els paguem perquè insereixin la nostra publicitat.
Van en una sola direcció
TV.-Ràdio – Premsa – Tanques
Marquesines
Google adwords
RRSS (també són canals)

-Canals: L’utilitzem per mantenir relació amb el nostre target. Dues direccions.
RRSS- TLF- email- whatsapp- chats...

-Idees (sense tot el demés no serveix de res)

6. Oportunitats de comunicar les idees: key moments.


7. Què és un key moment (KM)
(Llista KM per imprimir)

8. Tipus de KM i beneficis

-Conseguir notorietat
-Vendre. Acció de promoció
-Llençar o donar a conèixer un nou producte

9. Exemples KM (vídeos campanyes)

10. Exercici a classe: Pensar idees per key moment Halloween

DIA 2

1. Presentació primeres idees. Alumne per alumne

-Avaluació de les idees
-Viabilitat
-Pros
-Contres
-La idea és coherent amb el seu to de marca?
-Perquè la idea és notòria per a la meva target?
-Connecta amb la target?

2. Rework a classe de les idees
3. Feedback
4. Retwork a casa de les idees presentades


DIA 3

1. Presentació Rework idees. Alumne per alumne
2. Avaluació de les idees
3. Feedback Rework. EN GRUP
4. Rework a classe de les idees
5. Feedback
6. Quins medis i canal utilitzarem per llençar cada idea
7. Pensar en equips d’adaptació a cada medi de la idea
8. Retwork a casa de les idees presentades

DIA 4

1. MASTER CLASS d’un Director d’Art Senior convidat
2. Revisió d’idees i consells i tips de disseny per a dur a terme les idees de cada alumne.
3. Retwork a casa de les idees

DIA 5

1. Presentació de peces finals
2. Feedback i comentaris en grup
3. Fine tuning pel llençament de l’acció de Halloween
4. Rework a classe

DIA 6

1. Presentació final de la idea i adaptació als medis escollits per l’acció de Halloween.

 

A càrrec de: Xavier Gimeno, Director Creatiu i formador de creativitat i comunicació "Creativity School Barcelona"

Lloc: Biblioteca Ventura Gassol, Marquès de Samà, 8 . Calafell 

 

    

 

“amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE"

 

 

 

 

Documentació

Torna al llistat